Diagno Academy Kullanım Şartları

Diagno Academy Uygulaması Kullanım Şartları Sözleşmesi

İşbu Kullanım Şartları Sözleşmesi (“Sözleşme”), Proders Yazılım Eğitim Bilişim Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. Şti.’ne ait diagnoacademy.com websitesi ve Diagno Academy mobil uygulamasının (bundan böyle kısaca “Diagno Academy” olarak anılacaktır) ziyaretçilerine online olarak destek vermek üzere faydalanmak isteyen kullanıcıların yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Diagno Academy’yi kullanmak için lütfen aşağıdaki yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde Diagno Academy websitesini mobil uygulaması’nı kullanmaktan vazgeçiniz.

Bu Sözleşme, Diagno Academy websitesi’nin ve mobil uygulamasının ve hizmet dâhilindeki üyeliğinizin yasal kullanım koşullarını belirtmektedir ve Diagno Academy mobil uygulaması ve websitesi tarafından önceden bildirimde bulunmaksızın üzerinde değişiklikler yapılabilir, bu tür değişiklikler Diagno Academy uygulaması tarafından güncelleme yapıldığı andan itibaren geçerli sayılacaktır. Bu Sözleşme, Diagno Academy mobil uygulaması tarafından yayınlanan içerik ve diagnoacademy.com’un Gizlilik Politikası ve web sitesi ile ilgili her türlü duyurunun makul kullanım ilkelerini kapsar.

1. Tanımlar

Bu Sözleşme’de yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir. Diagno Academy Mobil Uygulaması / Mobil Uygulama: www.diagnoacademy.com alan adına bağlı hizmet veren mobil uygulamadır. Diagno Academy Websitesi / Websitesi: www.diagnoacademy.com domain adresli internet sitesidir.

Üye: Diagno Academy Mobil Uygulaması’ndaki üyelik formunu doldurmuş ve ardından kendisine mobil yolla gönderilmiş olan doğrulama kodunu kullanarak üyeliğini aktifleştirmiş kişidir. Diagno Academy Uygulamasına Üye olan kişi bu Kullanım Şartları Sözleşmesi’ni okuduğunu, Kullanım Şartları Sözleşmesi’nin içeriğini bütünüyle anladığını ve iki taraf arasında gerçekleşecek olan tüm hükümleri onayladığını kabul ve beyan etmiş sayılır.

Kullanıcı: www.diagnoacademy.com domain adresine bağlı Diagno Academy uygulamasını ziyaret eden veya bu domain adresinin sunduğu bilgilerden faydalanan kişidir.

2. Taraflar

2.1. İşbu Diagno Academy mobil uygulaması ve Diagno Academy websitesi Kullanım Şartları Sözleşmesi, Proders Yazılım Eğitim Bilişim Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. Şti. (Diagno Academy internet sitesinin sahibi) ile Diagno Academy’ye üye olan websitesi ve/veya mobil uygulama kullanıcısı ("Üye") arasında akdedilmiştir.

2.2. Üye, mobil uygulamaya giriş yaparak ve/veya Üye olarak Diagno Academy mobil uygulaması Kullanım Şartları Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve konulan tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

3. Sözleşmenin Konusu

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Diagno Academy websitesi ve Diagno Academy mobil uygulaması Üyelerinin Diagno Academy web adresinden ve mobil uygulamasından faydalanma ve bu platformları kullanma şartlarının belirlenmesidir.

3.2. Sözleşme, Üye tarafından Sözleşme’nin elektronik ortamda kabul edilmesi ile birlikte yürürlüğe girecektir ve aşağıdaki Sözleşme’nin mevcut tüm şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. Sözleşme, Sözleşme’ye uygun olarak taraflarca sona erdirilmediği veya haklı nedenle sözleşmenin feshedilebileceği bir durum ortaya çıkmadığı müddetçe yürürlükte kalacaktır.

3.3. Diagno Academy bu Sözleşmedeki şartlar ve koşulları, kullanıcılara sununlan hizmetlerdeki yeni güncellemeleri, mobil uygulamada veya internet sitesinin içeriğinde oluşacak olan değişiklikleri, yeni hizmetlerin sunumundaki güncellemeleri veya değişiklikleri yapma hakkını kendisinde saklı tutar. Bu veya buna benzer durumların yaşanması halinde Diagno Academy uygulamasına üye olmuş kullanıcılara Diagno Academy adresi üzerinden bilgilendirme yapılıp, uygulamanın güncel hali Üye’ye sunulacaktır.

3.4. Diagno Academy Üyesi, herhangi bir şekilde uygulamada ve internet sitesinde yapılan değişiklikleri ve güncellemeleri, Diagno Academy tarafından bilgilendirme yoluyla veya güncelleme gününü takiben ertesi günlerde websitesine ve mobil uygulamaya erişim sağlaması ve bu websitesi ve mobil uygulamasından yararlanması halinde; değişikliklerden veya güncellemelerden haberdar edilmediğini iddia edemez.

3.5. Hizmetler bütün fikri sınai mülkiyet hakları Diagno Academy’ye ait olmak kaydı ile Üyelerin kullanımına sunulmaktadır. Üyelerin satın almak kaydıyla kazandığı hak, yalnızca kullanım hakkıdır.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

4.1. Üyelik, Diagno Academy’nin Giriş sayfasındaki ilgili yerlerin üye olmak isteyen kişi tarafından eksiksiz bir biçimde doldurularak, akabinde kullanıcının üyeliği mobil telefon numarasında gelen aktifleştirme kodu ile doğrulanması işlemi ile gerçekleştirilir. Diagno Academy özelliklerinden faydalanmak adına Kullanıcının istenilen bilgileri güncel, eksik olmayan ve gerçeğe aykırı olmayacak şekilde sağlaması gerekmektedir. Kullanıcı, bu üyelik işlemlerini tamamlamadan ve işbu Sözleşme’yi onaylamadan Diagno Academy websitesine ve mobil uygulamasına üye olma hakkı kazanamaz veya Diagno Academy websitesinin/mobil uygulamasının sağladığı özelliklerden faydalanamaz.

4.2. Kullanıcıların onaylanan verileri, Diagno Academy sisteminde kayıt altına alınacaktır. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmaması nedeniyle Diagno Academy websitesine veya uygulamasına erişim sağlayamaması durumunda Diagno Academy’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

4.3. Diagno Academy websitesine ve mobil uygulamasına üye olma şartları arasında 18 yaşını doldurmuş olmak ve Diagno Academy websitesi veya mobil uygulması tarafından üyeliğin kısıtlanması veya yasaklanma durumu olmaması şartı vardır. Reşit olmayan veya belirtilen durumlardan dolayı üyeliği kısıtlanmış olan kişilerin kayıt işlemleri tamamlanmış olsa dâhi Diagno Academy üyesi sayılmayacağını belirtmek isteriz.

5. Hak Ve Yükümlülükler

5.1. Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Diagno Academy Üyesi, hizmetlerinden faydalanırken veya Diagno Academy tarafından sunulan hizmetlerle alakalı işlemlerini yerine getirirken, site sahibi tarafından Sözleşme’de yer alan şartlara uygun bir şekilde davranacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

5.1.2. Üye, diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal gibi bir durumun beyan edilmesi durumunda, Diagno Academy’nin kendisine ait gizli, özel veya ticari bilgileri ihtiyaç dahilinde gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Diagno Academy’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.3. Diagno Academy Üyelerin bu site tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacı ile kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Diagno Academy’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

5.1.4. Üyeler, Diagno Academy websitesi ve Diagno Academy mobil uygulamasına erişim için taraflarınca sağlanan bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Diagno Academy kullanıcılar (Üyeler) tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırmakla ve bu bilgilerin, doğruluğunu taahhüt etmekle yükümlü değildir. Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olması halinde Diagno Academy ortaya çıkacak olan zararlardan sorumlu tutulması söz konusu olamaz.

5.1.5. Diagno Academy Üyesi, site tarafından yazılı bir onay verilmedikçe, Kullanım Şartları Sözleşmesi’ndeki sağlanan haklarını ve bu kapsamdaki yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devretme hakkına sahip değildir. 5.1.6. Diagno Academy websitesi ve mobil uygulaması Üyeleri, websitesi ve mobil uygulamasının işleyişini bozacak herhangi bir davranışta bulunmaları halinde, Diagno Academy’nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü sayılırlar.

5.2. Diagno Academy’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Diagno Academy, mobil uygulaması ve websitesindeki hizmetleri ve içerikleri değiştirebilme ve Üyeler tarafından sağlanan bilgilerin Diagno Academy üyeliği durumuna bakılmaksızın üçüncü şahısların erişimine kapatma hakkına sahiptir. Diagno Academy tarafından istenen değişiklikleri Üye yerine getirmekle yükümlü olduğu gibi, talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesinden doğan zararlardan Üye olan kişi sorumlu olur.

5.2.2. Diagno Academy Üyeleri arasında oluşabilecek herhangi bir sıkıntıda veya uyuşmazlıkta Diagno Academy’nin arabuluculuk sıfatı söz konusu değildir.

5.2.3. Diagno Academy, Üyeler arasında Diagno Academy mobil uygulaması veya websitesi üzerinden yapılan mesajlaşma veya yorumlaşmalarda genel ahlak kurallarına uyulmamadığı durumları tespit etmek veya Diagno Academy tarafından uygun görülmeyen içeriklerin oluşmasını engellemek adına içerik taraması hakkına sahiptir. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde söz konusu mesajların veya yorumların erişimini kısıtlayabilir. Böyle bir durumda söz konusu içeriğe sebep olan bir davranışta bulunan Üyenin Üyeliğini kısıtlama veya engelleme hakkı Diagno Academy’ye aittir.

5.2.4. Diagno Academy, kullanıcılar tarafından iletilen kişisel bilgileri, kullanıcılar arasında etkileşim gerektiren uygulama fonksiyonları haricinde üçüncü şahıslarla paylaşamaz. Bu kişisel bilgiler; adı, soyadı, kullanıcının e-posta adresi gibi kişiler bilgiler olup kullanıcıyı tanımlar ve bu bilgiler 'Gizli Bilgiler' olarak adlandırılır.

5.2.5. Diagno Academy e-posta veya sms yolu ile kullanıcılarına ileti gönderme hakkına sahiptir.

5.2.6. Websitesi ve/veya uygulama onarım, bakım, güncelleme, beklenmedik sorunlarda ve/veya Diagno Academy’nin istemi dışında herhangi bir nedenle websitesine ve uygulamaya erişimin sağlanamaması ve bu sebeple kullanıcıların websitesinden ve uygulamadan faydalanamaması durumunda Diagno Academy’nin herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

5.2.7. Diagno Academy Sözleşme ve/veya eklerini Üye’nin onayına gerek olmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilir ve/veya kaldırabilir. Değişiklik ve/veya kaldırma, eylemin websitesinde ve uygulamada yayımlanmasıyla yürürlüğe girer ve tarafları bağlar.

5.2.8. Üye’nin işbu Sözleşme ve eklerine ve hukuka aykırı davranış ve/veya eylemlerde bulunması halinde, üyeliğini askıya alabilir ve/veya Üye ile arasında akdedilen Sözleşme’yi haklı fesih sebebiyle feshedebilir. Diagno Academy’nin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Üye’den talep etme hakkı saklıdır.

6. Yasaklanmış İçerik

Üye işbu Sözleşme ile doğan sorumluluğu nedeniyle pornografi, nefret söylemi, mahrem, zararlı veya diğer uygunsuz içerikleri barındıran içerik yükleyemez ve websitesinin ve/veya mobil uygulamayı insanları taciz etmek veya spam göndermek için kullanamaz. Hizmetleri kullanırken geçerli tüm yerel, ulusal ve yabancı hukuk kurallarına uyar. Üye kanuna aykırı, tehdit edici, istismar edici, taciz edici, uygunsuz, saldırgan, müstehcen veya Diagno Academy politika kurallarını ihlal eden hiçbir içeriğe katkıda bulunmayacağını, yüklemeyeceğini, link vermeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtımına neden olmayacağını kabul eder. Üye, herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarını ihlal eden paylaşımlar yapmamayı taahhüt eder. Hizmetlerin güvenliğini, kullanılabilirliğini veya bütünlüğünü riske atan veya herhangi bir kullanıcıya zarar veren; geçerli kuralları, düzenlemeleri veya yasaları ihlal eden içerik paylaşımında bulunmaz. Reklam materyali veya istenmeyen e-posta veya mevcut kuralları, düzenlemeleri veya yasaları ihlal eden başka şekillerde rahatsız edici taleplerde bulunmaz. Aksi halde; Diagno Academy’nin Üyeliği sona erdirme, maddi ve manevi tazminat talep etme ve diğer yasal hakları saklıdır.

7. Ödeme

7.1. Ücretsiz olarak kullanıma açılmış özellikler ve kısıtlı kullanım hakları saklı kalmak kaydıyla Üyelerin, Diagno Academy’nin sitede belirtilen özelliklerinden faydalanabilmesi için, açıklanan kullanım ücretlerinin sunulmuş ödeme koşul ve araçları ile tam olarak belirtilen ödemeleri yapması gerekmektedir.

7.2. Uygulama/websitesi içi satın almalara ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Diagno Academy websitesi ve uygulamasında ilan edilmektedir.

7.3. Diagno Academy ücretlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yeni ücret Diagno Academy websitesi ve uygulamasında yayınlandığı tarihten itibaren geçerli sayılır. Üyenin Üyelik süresi boyunca Üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Üyenin değişiklik tarihinden sonra yapacağı satın almalarda geçerli olacaktır.

7.4. Sözleşme’nin feshi dahil olmak üzere Üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Üye’ye geri ödeme yapılmayacaktır.

8. Fikri Mülkiyet

Hizmetlerimizi kullanmak size, eriştiğiniz içerikle ilgili herhangi bir fikri mülkiyet hakkı vermez. Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılan ticari markalar ve logolar, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

9. Üçüncü Taraf İçeriği

Sağlanan hizmetler aracılığıyla Üyeler üçüncü taraflarca sağlanan içeriğe, bağlantılara, web sitelerine ve hizmetlere erişme olanağına sahip olacaktırlar. Diagno Academy, bu tür üçüncü taraf içeriğinin, ücretsiz olacağını ya da uygunsuz bulabileceğiniz materyaller içermeyeceğini veya size zarar verebilecek kötü amaçlı yazılımlar veya bilgisayar yahut diğer mobil cihazlara zarar verebilecek zararlı unsurlar bulundurmadığını garanti etmez. Diagno Academy, bu tür üçüncü şahıslara ait içeriklerle ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

10. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Diagno Academy’nin hizmetlerinde bir sorun olursa Üyelere karşı sorumluluğu sınırlıdır. Diagno Academy tarafları, yasaların izin verdiği azami ölçüde, dolaylı, arızi, özel, sonuçsal veya cezai zararlardan, doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek herhangi bir kâr veya gelir kaybından veya herhangi bir veri kaybından, aşağıdakilerden kaynaklanan kullanım, ticari itibara ilişkin veya diğer maddi olmayan kayıplardan sorumlu olmayacaktır:

(a) Üyelerin hizmetlere erişimi veya hizmetleri kullanması veya bunlara erişememesi veya bunları kullanamaması;

(b) herhangi bir karalayıcı, saldırgan veya yasa dışı davranış dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Diagno Academy tarafı dışındaki herhangi bir tarafa ait herhangi bir içerik; veya

(c) Üyelerin paylaştığı içeriğe veya bilgilerine yetkisiz erişim, içeriğin veya bilgilerin kullanımı veya değişikliğine ilişkin durumlar.

11. Diagno Academy’ye Verilen Her Türlü Zarardan Sorumluluk

Üyeler Sözleşme’yi kabul etmekle, hizmetleri bu kurallara aykırı veya başka herhangi bir yasa dışı amaç için kullanmayacağını, ancak bunu yapmaları halinde Diagno Academy’ye sebep olunan zararları tazmin edeceklerini kabul etmiş olurlar.

12. Süre ve Fesih

12.1. Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde Üye’nin sistemi kapatılacaktır. Ayrıca, hizmetin sunumu esnasında Diagno Academy’ye atfı kabil bir kusurun ortaya çıkması ve bu kusurun yazılı bildirime rağmen 15 (onbeş) iş günü içerisinde giderilememesi durumunda sözleşmenin sona erdirilmesi durumu hariç olmak üzere sözleşmenin sona ermesi halinde sona ermeyi takip edecek süreler bakımından üye tarafından fesih tarihini takip eden aylar için herhangi bir sebeple peşinen ödenmiş aylık hizmet bedelleri var ise, bu aylara ilişkin Sözleşme bedelleri Diagno Academy tarafından üyeye iade edilmeyecektir.

12.2. Aşağıdaki sebeplerden dolayı Sözleşme Diagno Academy tarafından ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak haklı nedenle feshedilebilir.

a) Kullanım Şartları Sözleşmesinin ihlal edilmesi

b) KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerinin ihlal edilmesi

13. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir.