Diagno Academy Açık Rıza Metni

Açık Rıza Metni

Proders Yazılım Eğitim Bilişim Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (“Diagno Academy”)’ne ait websitesi olan Diagno Academy’ye kaydolmam ve hizmetlerinden faydalanmam sebebiyle Ad, soyad vb. kimlik bilgileri, Unvan, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası vb. iletişim bilgileri, Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik ve işlem bilgileri, Tarafınızca sitenin kullanılması esnasında siteye yüklenen içerik yazı, fotoğraf, bilgi vs. , Ödeme Bilgisi, Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi, İşleim Güvenliği Bilgisi, Finansal Bilgi, IP bilgileri ve log kaydı verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, sadece aydınlatma metninde açıklandığı çerçevede; işlenmesini, kaydedilmesini, saklanmasını, güncellenmesini ve 3. kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum. İlgili Diagno Academy KVKK Aydınlatma metni kullanıcı kaydı yapılırken tarafıma tebliğ edilmiş, ayrıca Diagno Academy websitesi ve uygulamalarında yer almaktadır.

Kişisel verilerimin Diagno Academy tarafından yukarıda ve aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine ve aydınlatma metni/açık rıza metinde belirtilen kişi ve kurumlara aktarılmasına ilişkin açık rıza veriyorum. İşbu metindeki açıklamaları okudum, anladım ve kabul ediyorum.

6698 sayılı kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca Diagno Academy’ye başvurarak tarafımla ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, haklarınızı kullanabilirsiniz. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 Maddesi kapsamındaki taleplerinize ilişkin olarak, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Diagno Academy’ye başvuru hakkım bulunduğu konusunda bilgilendirildim.

İşbu Açık Rıza Metni’nde yer alan hususlarla alakalı olarak açık rıza vermiş olduğum kişisel verilerimin, yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve belirtilen üçüncü kişilerle paylaşılmasına hiçbir etki altında kalmadan işbu metni okuyarak açık rıza veriyorum.

Diagno Academy olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde siz kullanıcılarımızla kuracağımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla siz kullanıcılarımızın kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.